P

reduzeće za proizvodnju, promet i usluge Maksitel d.o.o.


Sedište: Prvoboraca 32a, 11090 Rakovica, Beograd
Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću upisano u APR: BD123119
Matični broj: 17350161 / PIB: 100227110 / PDV prijava PEPDV: 135770208


PIB

APR

PDV


G

lavna poslovnica i servisPrvoboraca 32a, 11090 Beograd


Telefon: +381 / 11 / 63 20 200


Tel/Fax:

+381 / 11/ 63 20 333

E-mail: info@maksitel.rs

E-mail:

maksitel@yahoo.com

D

irektor


Darko Grdić

Telefon: +381 / 64 / 19 69 383
E-mail: darko.grdic@maksitel.rs

T

ehnički direktor


Dragan Ilić

Telefon: +381 / 64 / 26 13 672
E-mail: dragan.ilic@maksitel.rs

Deo naših radova tokom prethodnih godina koji je sačuvan na fotografijama možete pogledati u Galeriji

Upoznajte se sa uslugama koje pružamo:

Projektovanje mašinskih instalacija

Izrada idejnih rešenja

Prodaja uređaja svetskih proizvođača

Stručna montaža i servis opreme

Izvođenje mašinskih instalacija

Kompletan servis i popravke

Tehničko održavanje

Maksitel klima centar Vam stoji na usluzi 24 sata - 7 dana nedeljno na teritoriji cele Srbije.