U svom višegodišnjem radu preduzeće Maksitel se može pohvaliti radom, kako samostalno, tako i u saradnji sa najvećim firmama iz ove oblasti, u projektovanju, isporuci opreme, izvođenju, servisiranju i održavanju klima i ventilalacionih sistema na velikom broju objekata, koji dokazuju i garantuju kvalitet izrade, a među kojima su mnogi reprezentativni:

-Klimatizacija i ventilacija 28 filijala i računskih centara među kojima su i regionalni centri Niš, Novi Sad i Kragujevac.
-Kompletan servis i tehničko održavanje svih objekata na teritoriji Srbije.

-Klimatizacija i ventilacija 24 objekta u Beogradu i širom Srbije.
-Servis i tehničko održavanje instalirane opreme.

-Klimatizacija dela zgrade i računskog centra.
-Servis i tehničko održavanje.

-Klimatizacija više objekata širom Srbije.

-Kompletna klimatizacija sportskih sala na Vojnoj Akademiji u Beogradu, za potrebe Univerzijade 2009.

-Kompletna klimatizacija nove upravne zgrade u Beogradu (bivša zgrada Istraživačkog Instituta Lola).
-Klimatizacija racunskog centra. Kompletan servis i tehničko održavanje.

-Klimatizacija labaratorije i sale za sastanke.

-Klimatizacija i ventilacija regionalnog centra u Novom Sadu i računskog centra.

-Klimatizacija i ventilacija 19 objekata u Beogradu i N. Sadu.
-Servis i tehničko održavanje.

-Klimatizacija kancelarija, servis i tehničko održavanje.

-Klimatizacija i ventilacija nove upravne zgrade u Beogradu i glavnog računskog centra.
-Klimatizacija i ventilacija 2 filijale. Kompletan servis i tehničko održavanje svih objekata u Srbiji.

-Kompletna klimatizacija nove upravne zgrade i ventilacija dela proizvodnje.

-Servisiranje, održavanje i dopuna postojeće klimatizacije.

-Kompletan servis i tehničko održavanje 25 filijala po celoj Srbiji.

-Klimatizacija hale za sezonsku robu u okviru kompleksa Tempo – Kvantaš

-Klimatizacija dela računskog centra i servis postojeće klimatizacije.

-Klimatizacija i ventilacija nove poslovne zgrade Kulske banke (OTP banka) u Novom Sadu.

     ... mnogobrojni ekskluzivni rezidencijalni i komercijalni objekti u privatnom i državnom vlasništvu.

Deo naših radova tokom prethodnih godina koji je sačuvan na fotografijama možete pogledati u Galeriji

Upoznajte se sa uslugama koje pružamo:

Projektovanje mašinskih instalacija

Izrada idejnih rešenja

Prodaja uređaja svetskih proizvođača

Stručna montaža i servis opreme

Izvođenje mašinskih instalacija

Kompletan servis i popravke

Tehničko održavanje

Maksitel klima centar Vam stoji na usluzi 24 sata - 7 dana nedeljno na teritoriji cele Srbije.