Preduzeće Maksitel d.o.o. Vam nudi kompletnu realizaciju poslova vezanih za klimatizaciju i ventilaciju, od početnog dogovora, preko projektovanja, isporuke i montaže specifične opreme, puštanja u rad, obuke korisnika, servisa i konačno redovnog tehničkog održavanja, sa višegodišnjom garancijom za isporučenu opremu i izvedene radove.

P

rojektovanje i izrada idejnih rešenja


     Kao početni korak u svakom ozbiljnom poslu Investitoru nudimo konsultacije o izboru opreme i proizvođača, idejna rešenja sa našom preporukom, i konačno kompletne projekte termotehničkih instalacija svih sistema klimatizacije i ventilacije, u zavisnosti od Vaših potreba i specifičnih zahteva.

     Kako ne postoje idealna rešenja, nudimo Vam i prepravku postojećih projekata, usklađivanje sa situacijom na terenu i izradu projekata izvedenog stanja usled promena nastalih pri radu.

P

rodaja i isporuka opreme


     Možemo Vam ponuditi prodaju i isporuku opreme renomiranih svetskih proizvođača na polju klimatizacije i ventilacije.

     Sva rešenja o vrsti uređaja, opreme i proizvođača se donose nakon pažljivog odabira, u zavisnosti od veličine projekta, budžetskih zahteva, te rokova isporuke i početka radova.

     Za sve uređaje koje isporučujemo dajemo fabričku garanciju, koju je moguće značajno produžiti, ukoliko su oprema i instalacije izvedeni i montirani u skladu sa propisima, od strane naših majstora, te se nakon uspešnog testiranja i puštanja u rad, potpiše Ugovor o redovnom tehničkom održavanju.

I

zvođenje i montaža


     Preduzeće Maksitel može svojim stručnim kvalitetima, profesinalnim ljudstvom, resursima u alatu, prevoznim sredstvima, proizvodnom prostoru i kvalitetnom materijalu, da odgovori većini zahteva za izvođenjem mašinskih instalacija, montažom opreme i izradom dodatnih elemenata, prema sopstvenom projektu i prema projektu i želji Investitora.

     Pokrivamo širok dijapazon proizvoda i rešenja iz oblasti klimatizacije i ventilacije:

1.

Klima uređaji sa direktnom ekspanzijom freona


2.

Klima uređaji sa vodenim izmenjivačem


3.

Prinudna i kombinovana ventilacija

S

ervis i tehničko održavanje


     Maksitel doo se može pohvaliti dugogodišnjim servisiranjem i održavanjem različitih sistema klimatizacije i ventilacije, kako uređaja koje smo sami ugradili, tako i postojećih sistema koji se nalaze u eksploataciji kod naših klijenata.

      Naš stručno osposobljeni tim ljudi, sa velikim iskustvom iz ove oblasti, može da odgovori svakom problemu i u najkraćem vremenskom roku popravi, servisira, zameni deo i otkloni problem u većini sistema klimatizacije i ventilacije, na teritoriji cele Srbije.

      Tehničko održavanje može biti organizovano u garantnom ili vangarantnom roku, a po potrebi korisnika može sadržati specifične odredbe o raspoloživosti servisa 24 časa dnevno, tokom cele godine. Stručna pomoć tehničke službe je uvek na raspolaganju da našim korisnicima pruži odgovore za sve probleme ili nejasnoće koje nastaju pri svakodnevnom korišćenju. Tehničko održavanje, u zavisnosti od potreba korisnika, obuhvata: preventivno, korektivno i investiciono održavanje.

     Dobra organizacija, iskustvo i resursi garantuju brz odziv, profesionalni pristup, primerene cene i vanserijski kvalitet radova.

Deo naših radova tokom prethodnih godina koji je sačuvan na fotografijama možete pogledati u Galeriji

Upoznajte se sa uslugama koje pružamo:

Projektovanje mašinskih instalacija

Izrada idejnih rešenja

Prodaja uređaja svetskih proizvođača

Stručna montaža i servis opreme

Izvođenje mašinskih instalacija

Kompletan servis i popravke

Tehničko održavanje

Maksitel klima centar Vam stoji na usluzi 24 sata - 7 dana nedeljno na teritoriji cele Srbije.