Proizvode koje susrećemo pri svakodnevnom radu, možemo podeliti po celinama:

K

lima uređaji sa direktnom ekspanzijom freona


     Ovo su uređaji bazirani na vazdušnom kondenzatoru sa velikim izborom isparivača unutrašnjih jedinica, komercijalizovanom automatikom i najmanjim gubitkom u prenosu rashladnog fluida.

     Grupu ovih uređaja možemo grubo podeliti u zavisnosti od objekata za koje su namenjeni na:

     - Kućne split sisteme u Inverterskoj i Standardnoj (fiksna brzina kompresora) izvedbi spoljne jedinice, koji su predviđeni za individualne prostorije u manjim objektima - kuće, stanovi ...

     - Komercijalne (industrijske ili rezidencijalne) singl split sisteme većeg kapaciteta i različitih unutrašnjih jedinica (parapetne, kasetne, kanalske, zidne...),koji takođe mogu biti u Inverterskoj i Standardnoj izvedbi spoljne jedinice i predviđeni su za veće jedinstvene prostore - hale, magacini, prodavnice, proizvodnja ...

     - Multi sistemi manjeg kapaciteta sa ili bez Distributivnih Boksova i širokom lepezom unutrašnjih jedinica za manje objekte sastavljene iz više celina - kancelarije, sale za prijem, veći stanovi, kompletne kuće ...

     - Multi sistemi većeg kapaciteta i dometa (VRV) različitih struktura i kombinacija za pokrivanje velikih objekata na više etaža sa mnogo razdvojenih prostora i prostora različitih namena - stambene zgrade, poslovni objekti, tržni centri ...

     - Klima ormani i rashladni uređaji specifičnih zahteva mogu biti u različitim izvedbama i kapacitetima i služe prvenstveno za industrijske prostore, gde komercijalni uređaji ne mogu da zadovolje svojim karakteristikama - računski centri, hladnjače, magacini, kontrolisani prostori (vlaga i temperatura), operacione sale, bazeni...

K

lima uređaji sa vodenim izmenjivačem


     Kod ovih klima uređaja rashladni fluid je voda ili mešavina vode i sredstva protiv smrzavanja (antifriz, glikol..) u određenom procentu. Bazira se na spoljnoj jedinici koja može biti Toplotna pumpa (hlađenje i grejanje) ili Čiler (samo hlađenje) i odlikuje se velikim dometom u distribuciji temperature, velikim izborom vodenih izmenjivača (Fan coil) i ogromnim mogućnostima za kombinaciju sa drugim sistemima hlađenja, grejanja i ventilacije. Koriste se uglavnom na velikim poslovnim objektima, kao deo sistema za grejanje i hlađenje, te industrijskim objektima sa specifičnim zahtevima za konstantnom temperaturom, automatizacijom rada, velikim dužinama cevovoda i uštedom energije.

     Ovu grupu možemo podeliti prema sredinama odakle se crpi toplotna energija na:

     - Uređaje sa vazdušnim kondenzatorom kod kojih se energija uzima iz Vazduha sa najmanjim početnim ulaganjima i najmanjim iskorišćenjem u ekstremnim uslovima hlađenja i grejanja;

     - Uređaje sa vodenim kondenzatorom koji mogu koristiti energiju Vode ili Zemlje (geotermalni) i imaju visoku efikasnost u radu, kao i značajno veće troškove instalacije, uz određena ograničenja: površina zemljišta, vrsta terena, protok i kvalitet vode...

P

rinudna i kombinovana ventilacija


     U ovu grupu ulaze gotovi komercijalni proizvodi i proizvodi dobijeni sopstvenom izradom i doradom postojećih komponenti.

     Mi izrađujemo i montiramo različite konfiguracije sistema ventilacije samostalno i kao nadogradnju postojećih sistema grejanja i klimatizacije, a možemo ih grubo podeliti na:

     - Distributivne elemente koji se koriste za protok vazduha i njegovu raspodelu u prostoru. Sastoje se od: vazdušnih kanala, fleksibilnih creva, usisnih i potisnih plenuma, račvi, adaptera, raznih rešetki, ventila, mlaznica, anemostata i sl. Ovi elementi se koriste kao deo ventilacionog sistema ili se nalaze u sklopu klimatizacije, kao na primer kod: kanalskih klima uređaja, klima ormana ...

     - Mehaničke elemente za prinudnu ventilaciju i mogu biti samostalni proizvodi ili se koriste kao deo nekog uređaja. To su: Aksijalni, kanalski, krovni ventilatori, air boksovi, rekuperatori toplote i vlage, klima komore...

Deo naših radova tokom prethodnih godina koji je sačuvan na fotografijama možete pogledati u Galeriji

Upoznajte se sa uslugama koje pružamo:

Projektovanje mašinskih instalacija

Izrada idejnih rešenja

Prodaja uređaja svetskih proizvođača

Stručna montaža i servis opreme

Izvođenje mašinskih instalacija

Kompletan servis i popravke

Tehničko održavanje

Maksitel klima centar Vam stoji na usluzi 24 sata - 7 dana nedeljno na teritoriji cele Srbije.